Winkelmandje
geen producten

Leveringen
Wij leveren binnen 48 uur het grootste deel van de artikelen.  Als artikelen een langere levertijd hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Als de verzending bij T.N.T. aangemeld is ontvangt U een email en wordt de zending de volgende dag thuis afgeleverd.
Verzendingen binnen Nederland zijn gratis. Er geldt een minimum bestelbedrag vanaf  € 29, - onder dit bedrag zijn er geen bestellingen mogelijk. Bij verzending naar België en/of  Duitsland zijn de verzendkosten € 10, - .
Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De koper kan betalen via een iDEAL, creditcard, eenmalige machtiging, overboeking of onder rembours. iDEAL is online betalen via uw eigen telebankiersysteem thuis. Hierin doen mee ABN-AMRO ,Rabobank, Fortis, ING en de SNS bank. Bij een creditcard accepteren wij  Mastercard en American Express.
Bij alle betaalmethoden maken wij gebruik van MultiSafepay. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Uw gegevens worden gecodeerd verstuurd via een beveiligde lijn. Als MultiSafepay uw betaling ontvangen en gecontroleerd heeft krijgen wij een akkoord en gaan wij uw bestelling verwerken. Indien u middels een overschrijving heeft betaald zal het ongeveer 2 a 3 werkdagen langer duren voordat wij uw bestelling kunnen verwerken.
Alle Creditcard informatie wordt niet opgeslagen in een database en na gebruik direct verwijdert uit onze administratie. Creditcards worden gecontroleerd door de internetkassa MultiSafepay. In sommige gevallen kan om aanvullende informatie worden gevraagd. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle prijzen staan vermeld in euro's en zijn inclusief BTW.
De orderbevestiging komt via email. Het is daarom belangrijk dat U het goede mailadres opgeeft. Via de orderbevestiging geven wij aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat wij uw order hebben ontvangen.
 
 
Retourneren & ruilen nieuwe artikelen
U hebt een zichttermijn van zeven werkdagen, vanaf de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel verzenden naar Hoevens schoenen,  Markt 8 5301 AL Zaltbommel. De kosten van deze retournering zijn voor rekening van de klant.  Retour zenden: Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het aankoopbedrag door Hoevens schoenen  terugbetaald aan de koper binnen 30 dagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zal Hoevens schoenen  binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen.
Tijdens deze zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
Bij ruilverzoek duidelijk het nieuwe artikel vermelden. Verschillen in aankoopbedrag tussen het teruggestuurde en opnieuw bestelde artikel worden teruggestort of verrekend. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat U na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Hoevens schoenen  raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Ook dan staat Hoevens schoenen  voor U klaar in de winkel of via email info@hoevensschoenen.nl. Gebruikte (gedragen) artikelen uit de winkel of webshop die een materiaal of productiefout hebben voldoen kunt u ook retour zenden.
De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of indien reparatie niet mogelijk is krijgt u een vervangend paar of in overleg geld terug. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn; slijtage van zolen en hakken, kale neuzen bij kinderschoenen, kapotte ritsen en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn. “De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.”
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Hoevens schoenen  is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.


 
 Leveringen
Wij leveren binnen 48 uur het grootste deel van de artikelen.  Als artikelen een langere levertijd hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Als de verzending bij T.N.T. aangemeld is ontvangt U een email en wordt de zending de volgende dag thuis afgeleverd.
Verzendingen binnen Nederland zijn gratis. Er geldt een minimum bestelbedrag vanaf  € 29, - onder dit bedrag zijn er geen bestellingen mogelijk. Bij verzending naar België en/of  Duitsland zijn de verzendkosten € 10, - .
Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De koper kan betalen via een iDEAL, creditcard, eenmalige machtiging, overboeking of onder rembours. iDEAL is online betalen via uw eigen telebankiersysteem thuis. Hierin doen mee ABN-AMRO ,Rabobank, Fortis, ING en de SNS bank. Bij een creditcard accepteren wij  Mastercard en American Express.
Bij alle betaalmethoden maken wij gebruik van MultiSafepay. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Uw gegevens worden gecodeerd verstuurd via een beveiligde lijn. Als MultiSafepay uw betaling ontvangen en gecontroleerd heeft krijgen wij een akkoord en gaan wij uw bestelling verwerken. Indien u middels een overschrijving heeft betaald zal het ongeveer 2 a 3 werkdagen langer duren voordat wij uw bestelling kunnen verwerken.
Alle Creditcard informatie wordt niet opgeslagen in een database en na gebruik direct verwijdert uit onze administratie. Creditcards worden gecontroleerd door de internetkassa MultiSafepay. In sommige gevallen kan om aanvullende informatie worden gevraagd. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle prijzen staan vermeld in euro's en zijn inclusief BTW.
De orderbevestiging komt via email. Het is daarom belangrijk dat U het goede mailadres opgeeft. Via de orderbevestiging geven wij aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat wij uw order hebben ontvangen.
 
 
Retourneren & ruilen nieuwe artikelen
U hebt een zichttermijn van zeven werkdagen, vanaf de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel verzenden naar Hoevens schoenen,  Markt 8 5301 AL Zaltbommel. De kosten van deze retournering zijn voor rekening van de klant.  Retour zenden: Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het aankoopbedrag door Hoevens schoenen  terugbetaald aan de koper binnen 30 dagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zal Hoevens schoenen  binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen.
Tijdens deze zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
Bij ruilverzoek duidelijk het nieuwe artikel vermelden. Verschillen in aankoopbedrag tussen het teruggestuurde en opnieuw bestelde artikel worden teruggestort of verrekend. Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat U na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. Hoevens schoenen  raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. Ook dan staat Hoevens schoenen  voor U klaar in de winkel of via email info@hoevensschoenen.nl. Gebruikte (gedragen) artikelen uit de winkel of webshop die een materiaal of productiefout hebben voldoen kunt u ook retour zenden.
De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of indien reparatie niet mogelijk is krijgt u een vervangend paar of in overleg geld terug. Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn; slijtage van zolen en hakken, kale neuzen bij kinderschoenen, kapotte ritsen en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn. “De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.”

Geschillenregeling
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: service@hoevensschoenen.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Hoevens schoenen  V.O.F.                     van Beek van Heijster
Markt 8                                                   Parade 26
5301 AL Zaltbommel                                5066 CC Venlo
T: +31 (0)418-512004                             T: +31(0)77-3210056
E: info@hoevensschoenen.nl                 E: info@vanbeekvanheijster.nl
KvK-nummer: 11022699                          KvK nummer: 11022699
BTW-nummer: NL.00.96.84.827.B01         BTW nummer: NL.00.96.84.827.B02
 
Shopsoftware by Gambio.de © 2014